Bygge nyt eller renovere?

Opmagasinering lager

Hvis du har et hus af ældre dato, står du måske med valget om at renovere huset, eller rive det ned og bygge nyt. I de fleste tilfælde vil økonomien være den afgørende faktor, men der kan være flere forhold der spiller en rolle.

Det er vigtigt at du tænker hele projektet igennem. Selvom økonomien er den største faktor, vil ting som klimaaftryk, rumfordeling, byggeteknisk håndværk og arkitektonisk kvalitet også spille en stor rolle i valget. 

Skal du rive ned og bygge nyt?

Byggeri er ikke uden omkostninger og aftryk på klimaet. Vælger du at rive bygningen ned, skal du være opmærksom på, at der allerede er forbrugt ressourcer og materialer. Udover de materialer der allerede er blevet brugt, skal der også anvendes en masse materialer og energi på det nye byggeri. 

Vælger du at renovere frem for at rive ned og bygge nyt, kan du derfor spare klimaet for yderligere forbrug af ressourcer, da vi udnytter de ressourcer der allerede er brugt.

Hvad med økonomien?

Det vil være meget forskelligt, hvad der økonomisk set bedst kan betale sig. I visse tilfælde vil det være billigere at renovere det eksisterende hus, men huset kan også være så gammelt og nedslidt, at det bedre kan betale sig at rive det ned og bygge nyt. 

Udover selve prisen på huset, skal du også huske på, at et nyt hus ofte er billigere at bo i, da energiudgifter ofte vil være betydeligt lavere. Derfor kan den reelle købssum godt være højere på det nye hus, men den månedlige udgift være lavere. 

trækonstruktion af nyt hus

Prisen på nybyg afhænger af landsdel

I nogle landsdele såsom København og Nordsjælland, kan det godt være billigere at bygge et nyt hus på en ny grund. Det afhænger af prisen på grunden, men da boligpriserne er høje i disse områder, vil det ofte godt kunne betale sig.

I andre tilfælde vil byggegrundende være så dyre grundet placeringen, at det bedre kan betale sig at købe et ældre hus og renovere det. 

Tænk på værdien af renoveringen

Det er vigtigt at du overvejer, om værdien af boligen vil stige tilsvarende eller mere end hvad du bruger på at renovere. Det kommer igen ofte an på placeringen, da et hus i fx København har forholdsvist nemt ved at stige i værdi sammenlignet med fx Lolland. 

Ønsker du at renovere for at øge værdien på boligen, er det også vigtigt at du tænker på materialevalget. Det skal gerne være materialer som der falder i de fleste personers smag, da det dermed bliver lettere at sælge. Vælger du nogle specielle materialer, kan det være sværere at sælge, og dermed vil prisen falde.

Renovering af hus og nybyg kan være en kompliceret og til tider uoverskuelig proces. Har du ikke noget erfaring med det, anbefaler vi derfor at du får professionel hjælp fra en fagmand.

Læs flere indlæg her

Indhent et tilbud